Colofon

Wijkblad Het Woerdje is het wijkblad van de wijk Rijkerswoerd en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Rijkerswoerd met uitzondering van Appelgaard.

redactie
Josan Tielen, Louis Verhaar, Emma Dorenbosch en Robèr Goed

Medewerkers
Hetty Reebeen (puzzel)
Patrick van Hoof, Edith Peters en Nienke Pol (column)
Fred Vredenberg (fotografie)

Redactieadres en inleveren kopij:
Groene brievenbus rechts in de Coop en e-mail redactiehetwoerdje@live.nl

Advertenties
Voor informatie en opgave:
Hans Geerlings, e-mail vormgevingwoerdje@kpnmail.nl, telefoon 026 327 41 05

Vormgeving
Hans Geerlings, e-mail vormgevingwoerdje@kpnmail.nl, telefoon 026 327 41 05

Coördinatie bezorging wijkblad
Familie W.B. Vis, telefoon 026 327 19 09

Drukker
CP GrafiMedia Groep, Didam 0316 29 44 26

Nr.

Aanleveren advertenties

Aanleveren kopij

Verschijnen wijkblad

3

7 april

14 april

13 t/m 19 mei

4

19 mei

26 mei

24 t/m 30 juni

5

18 augustus

25 augustus

23 t/m 29 september

6

21 september

29 september

28 oktober t/m 3 november

7

3 november

10 november

9 t/m 15 december

Oplage 5100 stuks - verschijnt 7x per jaar - Copyright © Wijkvereniging Rijkerswoerd

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl