Buurtbewoners beslissen mee

Printvriendelijke versiePDF-versie

Vrijdagmiddag 25 november meldden zich zo’n 12 bewoners uit de Aagje Dekenstraat bij het bruggetje in hun buurt. De bewoners van de even huisnummers 34 t/m 76 hadden anderhalve week daarvoor een brief van de gemeente in de bus gehad. Hun achtertuinen grenzen aan openbaar groen waar bomen en struiken staan die in de loop der jaren zo groot geworden zijn, dat snoei en kap noodzakelijk is. Samen met de Werkgroep Publieke Ruimte, onderdeel van het Bewonersplatform Rijkerswoerd, is ook nu door de gemeente gekozen om bewoners mee te laten beslissen over de snoei en kap. In oktober 2015 is dit gebeurd bij het Carl von Ossietzkyplantsoen en dat bleek een groot succes.

Jiska Brouwer en Maurice Menzo waren namens de gemeente aanwezig om uitleg te geven wat reden is voor kap en snoei en wat niet en bij welke bomen maatregelen genomen moesten worden. Aanvankelijk liepen onder de aanwezige bewoners de meningen uiteen, maar al gauw was er goed onderling overleg over welke bomen moesten wijken om andere exemplaren betere groeimogelijkheden te geven. Aan de struiken zal nagenoeg niets gedaan worden, bewoners houden van privacy maar ook trekken de struiken veel vogels aan. De bomen die zullen worden gekapt, zijn direct door Maurice voorzien van een oranje markering. Als alles volgens plan verloopt, vindt de kap in het eerste kwartaal van 2017 plaats.

Volg ons op

Wijkagenda

28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd
28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd
28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl