Burgemeester Ahmed Marcouch op 5 maart aanwezig!

Onze burgemeester Ahmed Marcouch en zijn Hoofd Veiligheid zijn bij de voorlichtingsbijeekomst 'Alert in de Wijk' aanwezig. 

Deze bijeenkomst waar een ex-inbreker Evert Jansen laat zien wat hij bij zijn rondje door de wijk heeft geconstateerd vindt plaats op 5 maart a.s. in Sportcentrum De Pas 44 te Rijkerswoerd. 

Geef je, mocht je dit nog niet gedaan hebben op (naam, telefoonnummer, adres en met hoeveel personen je komt), vóór 17 februari a.s. Het beloofd een interessante avond te worden :)!

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl