Bijeenkomst ZZP-ers vrijdag 25 mei

Printvriendelijke versiePDF-versie

Beste ZZP ers , Ondernemers in Rijkerswoerd, uitnodiging.

De ZZP-bijeenkomsten die afgelopen periode zijn georganiseerd  blijken een groot succes te zijn geweest, een groot aantal ondernemers heeft gehoor gegeven aan onze uitnodiging. Vooral elkaar ontmoeten en elkaar versterken  zijn  belangrijke uitkomsten  van de gesprekken. Ons motto is “Samen weten we meer, samen kunnen we meer".

We zijn er achter gekomen wat er leeft in onze wijk en wat de wens is van de ondernemers die hier wonen. Er is draagvlak meer samen te ondernemen, elkaar te ontmoeten en werkplekken te creëren.Wij organiseren daarom een bijeenkomst  op vrijdag 25 mei 2018 om 16.00 uur op Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd waarbij we verder met elkaar kennis kunnen maken en onze bevindingen met u kunnen delen. Er is op facebook:  https://www.facebook.com/groups/167580313833612/ en LinkedIn een pagina “Zzp-ers Rijkerswoerd” gemaakt, meld je aan zodat we onze  communicatie mogelijkheden optimaal kunnen benutten. Neem ook een collega ZZP-er mee, wij willen een zo groot mogelijk netwerk organiseren.U kunt zich opgeven via e-mail rijkerswoerdontmoet@gmail.com.

Namens projectteam stimulering wijkeconomie Rijkerswoerd,
Natascha Struik
Gilian Raaijmakers
Bart-Jan en Patty Verbruggen
Tom de Klerk
Dick van Kleef

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl