Bewonersplatformvergadering Rijkerswoerd

Printvriendelijke versiePDF-versie

Agenda Bewonersplatformvergadering maandag 17 september 2012,
20.00 tot 22.00 uur. Het overleg is openbaar.
Locatie: Wijkcentrum Rijkerswoerd, Cabaret 3.

Opening en voorstelronde
Kortverslag van het Wijkgesprek op 30 augustus jl.
Behandeling aanvragen financiële ondersteuning en toelichting door aanvrager.
Digitale muurkrant Rijkerswoerd
Website www.rijkerswoerd.info
Verkeer in de wijk + geluidsoverlast A 325
Wijkaccommodaties
Ontmoetingsplekken voor ouderen (brief seniorenraad)
Activiteiten in de wijk 
Nieuws uit de (deel) buurten

Volgende Bewonersplatformvergadering is maandag 19 november as.

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl