Bewonersplatform 8 juli 20.00 uur

Printvriendelijke versiePDF-versie

Uitnodiging Bewonersplatform 8 juli 2019

Let op: Boerderijcafé De Hooijmaat, Marius van Beeklaan 5.

20.00 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

1) Opening en kennismakingsrondje aanwezigen.

2) Mededelingen bestuur

•             Verslag vorige vergadering

•             Bezoek wijkwethouder aan SLB

3) Mededelingen en vragen organisaties;

•             Kennismaking nieuwe wijkagent Sabrina Puijn

•             Martijn van Butselaar Stadskok, toelichting initiatief  de buurttafel

•             Arnhem Aan, Marc van der Burght ; Start project in Rijkerswoerd

4) Subsidieaanvragen toelichting door indieners en besluitvorming door Bewonersplatform.

PAUZE (rond 21:00)

5) Stand van zaken begroting Bewonersplatform 2019 informatief

6) Stand van zaken financiën Rijkerswoerd

7) Voortgang werkgroep AED Rijkerswoerd

8) Werkgroep openbare ruimte

9) Rondvraag

10) Sluiting

Datum: 
maandag, 8 juli, 2019 - 20:00

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl