Behoefte aan ontmoetingsplekken en bankjes

De Seniorenraad Arnhem is bezig met een onderzoek naar de behoefte aan bankjes en ontmoetingsplekken in de wijk voor ouderen. De seniorenraad gebruikt dit onderzoek om de gemeenteraad te kunnen adviseren hierover en heeft aan de wijkplatformss van Arnhem gevraagd dit in hun wijk te inventariseren.

Daarom leggen we de vraag bij U neer. Mist u in uw buurt de mogelijkheid om even te gaan zitten, uit te rusten, of om even een praatje te maken. Al dan niet met de mogelijkheid om een kopje thee of koffie te nuttigen? Staan de bankjes die her en der in de wijk staan wel op de goede plek?

U kunt uw reactie sturen naar het bewonersplatform: hugo.speelman@kpnplanet.nl of stuur uw reactie naar: H. Speelman, Cabaret 65, 6836 NG Arnhem

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl