Avondvierdaagse route donderdag 14 juni

Printvriendelijke versiePDF-versie

Routebeschrijving  (rood/witte linten en wit krijt)

Vanaf code GEEL geen wandeling!

Sport- en Wijkcentrum – r.d. naar het zijhek - l.a. De Pas – r.a. Mr. Johan Anton Schorerstraat – l.a. Arnold Aletrinostraat (fietspad) –

r.d. over-steken Marga Klompélaan – r.d. brug over – r.d. John Lennonstraat – l.a. Dr. Willem Dreessingel - r.a. voetpad (Charlie Parkerpad) – l.a. fietspad – l.a. bij speeltuin – einde r.a. Benny Goodmanstraat – r.a Dr. Willem Dreessingel – l.a. Louis Armstronghof – r.a. Dr. Willem Dreessingel – vóór nr. 53 l.a. voetpad – l.a. voetpad – r.a. voetpad – l.a. Kopstuk – r.a. De Draai – oversteken Mooieweg – r.d. De Gewanten – r.d. fietspad – r.a. Huissensedijk – na 25m r.a. - r.a. voetpad (Martensbongerd) – r.a. Martensbongerd – l.a. Oude Bongerd – l.a. Martensbongerd – r.d. voetpad – r.d. Peppelenwei – r.a. Draaiweide – r.a. Draaiweide - l.a. Peppelenwei – r.a. Peppelenwei – l.a. voetpad – l.a. fietspad – r.d. fietspad (oversteken Mooieweg) – l.a. Dr. Willem Dreessingel – l.a. Elvis Presleystraat -  r.a. Elvis Presleystraat volgen – r.a. Bill Haleystraat – l.a. voetpad – r.d. voetpad (oversteken Kruisstraat en brug over) – l.a. Pythagorasstraat – r.a. Socrates-straat – l.a. Dr. Joop den Uylsingel – r.a. Marcusestraat – r.a Dr. Joop den Uylsingel – (direct) l.a. Pythagorasstraat – l.a. voetpad tot de Regenboog toren – r.a. fietspad – oversteken brug – l.a. fietspad (Kruisstraat) –

r.d. oversteken Marga Klompélaan – r.a. voetpad – l.a. Hendrik Pieter Marchantstraat – r.d. Sport- en Wijkcentrum.

 

Organisatie: 06 83 21 77 20             EHBO: 06 52 14 83 09

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl