Avondvierdaagse afgelast

Printvriendelijke versiePDF-versie
Ook wij ontkomen er niet aan!
Helaas hebben ook wij moeten besluiten om te stoppen met de organisatie van de komende avondvierdaagse.
In overleg met het bestuur van de wijkvereniging Rijkerswoerd vinden wij dat het niet langer verantwoord is om door te gaan met de noodzakelijke voorbereidingen.
Enerzijds in verband met de gezondheidsrisico’s voor onze wandelaars en vrijwilligers en anderzijds zouden er nu al flinke financiële investeringen moeten gaan plaatsvinden.
Mochten alle maatregelingen per 1 juni ingetrokken worden dan is het nog niet verantwoord om direct daarna met zoveel mensen bij elkaar te komen.
En het is nog lang niet zeker of het virus dan geheel onder controle is.
Ook kunnen wij nu niet door alle beperkingen die gelden de noodzakelijke voorbereidingen voor dit evenement treffen.
Het volgend jaar zal de avondvierdaagse worden gehouden op 8, 9, 10 en 11 juni 2021.
Let in de tussentijd goed op je zelf en je naasten en hopelijk zien wij elkaar volgend jaar weer in betere tijden en goede gezondheid.

Met vriendelijke groet, Familie Plant

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl