Algemene ledenvergadering wijkvereniging

Printvriendelijke versiePDF-versie

De Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging Rijkerswoerd

is op maandag 14 oktober in het Sport- en Wijkcentrum, De Pas 44.

Agenda:

1-     Opening  vergadering

2-     Jaarverslag 2018

3-     Financieel verslag 2018 door de penningmeester

4-     Vooruitblik 2019/2020

5-     Rondvraag

6-     Sluiting

Het Jaarverslag 2018 is te zien onder Organisaties/Wijkvereniging.

Datum: 
maandag, 14 oktober, 2019 - 20:00

Locatie

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl