Alcoholverbod in en om Winkelcentrum Rijkerswoerd

Printvriendelijke versiePDF-versie

Besluit van College van Burgemeester en Wethouders van Arnhem.

Overwegende, dat artikel 2.4.11 van de APV (Algemeen Plaatselijkew Verordening) het College de bevoegdheid geeft om gebieden aan te wijzen waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Gelet op genoemd artikel 2.4.11 van de APV en het advies van de Politie van 6 oktober 2011;

BESLUIT het College en Wethouders met ingang van 27 juni 2012

Het volgende gebied -zoals aangegeven op bijgevoegde plattegrond- aan te wijzen als gebied waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Plattegrond:

Volg ons op

   Facebook


  Instagram

 


Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl