Agenda bijeenkomst bewonersplatform Rijkerswoerd

Printvriendelijke versiePDF-versie

Agenda bewonersplatform 20 februari

Sportcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44

20:00 - 22:00

1) Opening

2) Mededelingen bestuur

3) Mededelingen en vragen organisaties;

 • Politie
 • Wijkteams
  • Sociaal wijkteam
  • Wijkteam leefomgeving
 • Onderhoud gemeente
 • Instellingen en scholen

4) Voortgang projecten / activiteiten

 • Het Manifest 2.0
 • Website & Facebook bewonersplatform

5) Werkgroep publieke ruimte

 • Parkeeroverlast sportcentrum
 • Voortgang playground
 • Afrastering Woerdse wal

6) Financiën; door agendacomissie toegewezen bijdragen

7) Rondvraag en sluiting

Volg ons op

Wijkagenda

30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl