Agenda Bewonersplatform Rijkerswoerd

Printvriendelijke versiePDF-versie

Agenda d.d. 28 november a.s. in Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd.

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Huishoudelijke mededelingen
  Post
 3. Notulen
 4. Mededelingen en vragen organisaties
  1. Politie
  2. Wijkteams
  3. Onderhoud Gemeente
  4. Instellingen en scholen
 5. Ondersteuning door opbouwwerk
  1. Acties tegen bezuiniging
  2. Brf gemeente
  3. Overleg met Wijkteam LO
 6. Voortgang projecten/activiteiten
  1. Visie Wijkteams op RW
  2. Wgr. Kunst en Cultuur
  3. Playground
 7. Wgr. Publieke Ruimte
  1. Brug uitgesteld
  2. Parkeeroverlast sportcentrum
  3. Verkeersbesluit Pythagoras
  4. Borden of pad Kruisstraat
  5. Afrastering Woerdse Wal
 8. Financiën
  1. Door agendacie toegewezen
  2. Aanvragen budget 2016
 9. Voorstel vergaderdata
  1. Platform: 23/1 Netwerkborrel
  2. Platform: 20/2, 22/5, 11/9, 20/11
 10. Ag.cie.: 16/1, 13/2, 20/3, 24/4, 19/6, 28/8, 9/10, 13/11, 18/12.
 11. Rondvraag en sluiting

Volg ons op

Wijkagenda

28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd
28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd
28-09-2018, 26-10-2018, 30-11-2018, 21-12-2018 Bingo in Rijkerswoerd

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl