Afscheid opbouwerker Gerard Scheuter

Printvriendelijke versiePDF-versie

Zaterdag 4 maart 2017 heeft het bewonersplatform Rijkerswoerd afscheid genomen van Gerard Scheuter, de opbouw werker van Rijnstad die ons jaren heeft ondersteund. Door een bezuiniging van het college van B&W is zijn ondersteuning van het bewonersplatform, de redactiecommissie en de werkgroep openbare ruimte per 1 januari gestopt. Om hem te bedanken voor al zijn inspanningen en om op gepaste wijze afscheid van hem te nemen hebben we Gerard en zijn echtgenote uitgenodigd voor een rondleiding in de historische kelders van Arnhem. De gids was Jan Storms, de voorzitter van de werkgroep openbare ruimts. Het was een geslaagde middag.

Op de foto van links naar rechts: José Faassen, Coby Scheuter, Gerard Scheuter en de gids Jan Storms

 Rondleiding historische kelders ArnhemRondleiding historische kelders Arnhem

 

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres voor
website en muurkrant:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata en een link om Het Woerdje online te bekijken.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl