Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Inloggen geregistreerde gebruikers

Gast (niet gecontroleerd)

Gast (niet gecontroleerd)

Gast (niet gecontroleerd)

Heeft u een idee voor de wijk, of wilt u eens lezen welke ideeën andere bewoners over uw wijk hebben, dan kunt u terecht op de website www.meedoeninarnhem.nl Een goed idee levert aandacht hiervoor op bij gemeente en wijkplatform, en misschien komt uw idee wel tot werkelijkheid.
Kijk op: http://www.meedoeninarnhem.nl/project/42/idee/

Gast (niet gecontroleerd)
Gast (niet gecontroleerd)

Ben jij al fit? Een middag om te sporten en te bewegen.

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen … juist ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Op zaterdag 13 oktober wordt daarom een sport en beweegmiddag georganiseerd.

Gast (niet gecontroleerd)

Oproep i.v.m. schade aan het herdenkingsbord 1A (Verkenningspatrouille van twee Amerikaanse militairen op 15 en 16 oktober 1944) op de kruising Patrouille Pad Zuid en Frontlijn Pad. Wie heeft er in de vermoedelijke periode van 6 t/m 14 september werktuigen aan het werk gezien?

Gast (niet gecontroleerd)

Gast (niet gecontroleerd)

De Seniorenraad Arnhem is bezig met een onderzoek naar de behoefte aan bankjes en ontmoetingsplekken in de wijk

Gast (niet gecontroleerd)

Gast (niet gecontroleerd)

Agenda Bewonersplatformvergadering maandag 17 september 2012,
20.00 tot 22.00 uur. Het overleg is openbaar.
Locatie: Wijkcentrum Rijkerswoerd, Cabaret 3.

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p.a. De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl