Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Inloggen geregistreerde gebruikers

Gast (niet gecontroleerd)

Afgelopen zaterdag werd met veel enthousiasme van vrijwilligers en bewoners Sinter

Gast (niet gecontroleerd)

Voor diverse activiteiten was een financiële bijdrage aangevraagd.
In de vergadering zijn de aanvragen toegewezen aan:

John Koot, De Zonnebloem afd. Arnhem Zuid/Oost
Voor Sint Nicolaasfeest, begroting € 300,00
Bijdrage Bewonersplaform € 75,00

Clifton Mormon, Stichting Rijnstad.
Project: "Living Colours Mixtape & Release Party"
Activiteit voor jongeren uit de wijk.
Bijdrage Bewonersplaform € 500,00

Gast (niet gecontroleerd)

Hedenmorgen is dan eindelijk de monitor geplaatst in het Sportcentrum R

Gast (niet gecontroleerd)

Gast (niet gecontroleerd)

Gast (niet gecontroleerd)

Gast (niet gecontroleerd)

Heeft u een idee voor de wijk, of wilt u eens lezen welke ideeën andere bewoners over uw wijk hebben, dan kunt u terecht op de website www.meedoeninarnhem.nl Een goed idee levert aandacht hiervoor op bij gemeente en wijkplatform, en misschien komt uw idee wel tot werkelijkheid.
Kijk op: http://www.meedoeninarnhem.nl/project/42/idee/

Gast (niet gecontroleerd)
Gast (niet gecontroleerd)

Ben jij al fit? Een middag om te sporten en te bewegen.

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen … juist ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Op zaterdag 13 oktober wordt daarom een sport en beweegmiddag georganiseerd.

Gast (niet gecontroleerd)

Oproep i.v.m. schade aan het herdenkingsbord 1A (Verkenningspatrouille van twee Amerikaanse militairen op 15 en 16 oktober 1944) op de kruising Patrouille Pad Zuid en Frontlijn Pad. Wie heeft er in de vermoedelijke periode van 6 t/m 14 september werktuigen aan het werk gezien?

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Volg ons op

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website is eigendom van het Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p.a. De Pas 44
6836 BK Arnhem
Email: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
Email: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl