Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Inloggen geregistreerde gebruikers

U bent hier

Paarse heidewandeling op Deelerwoud

Printvriendelijke versiePDF-versie

Het Deelerwoud is een aantrekkelijk en afwisselend natuurgebied ten noorden van Arnhem dat bestaat uit bossen en heidevelden in een glooiend landschap. De ondergrond heeft zich gevormd in de laatste ijstijden en zorgt voor een grote variatie in hoogte. In de middeleeuwen is door houtkap en akkerbouw veel bos verdwenen en ontstonden er stuifzandvlakten. Om het stuiven van zand tegen te gaan zijn in het midden van de 19e eeuw grove dennen aangeplant.

Tegenwoordig is het beheer gericht op verhoging van de natuurwaarde en is het bos gevarieerder. Het aantal damherten en edelherten is de laatste jaren flink gegroeid. Daardoor heb je een redelijke kans groot wild te bespeuren.

Op zondag 27 augustus kun je samen met IVN-gidsen dit gebied verkennen. Aanvang is 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het gehucht Groenendaal (7371 TB Loenen). Je komt hier door met de auto of fiets de ventweg langs de A50 (richting Arnhem - Apeldoorn) te nemen. De wandeling is gratis, duurt anderhalf tot twee uur en je hoeft niet te reserveren.

 

Over deze en meer IVN-activiteiten kan je lezen op ivn.nl/afdeling/arnhem.

Locatie

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p.a. De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl