Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Inloggen geregistreerde gebruikers

U bent hier

Wijkvereniging Rijkerswoerd

Bestuur:
Voorzitter: Dick van Kleef, 026 327 05 23, dvkleef@ssr-arnhem.nl
Secretaris: Tiny Wouters.
Penningmeester: Willem Vedder, 06 22 52 54 32, bankrek: NL36 INGB 0003 4859 40
Ledenadministratie: Hans Geerlings, 026 327 41 05, wijkver.leden@outlook.com
Adviseur: Henriëtte Verhoeven, Jeugdland en ESA activiteitencommissie

Partners:
De wijkvereniging werkt nauw samen met de ESA activiteitencommissie, stichting Rijnstad (kinderwerk, tienerwerk en opbouwwerk), st. Jeugdland, Siza, Winkeliersvereniging Rijkerswoerd, Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd en Bewonersplatform Rijkerswoerd.

Wilt u lid worden stuur dan even een e-mail naar Hans Geerlings of schrijf u in voor de Rijkerswoerd Ledenpas. Informatie over het werk van de wijkvereniging vind u in de bijlage.

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p.a. De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl