Klachten voor de gemeente?

Heeft u klachten of meldingen voor de gemeente: bel 0900-1809 (locaal tarief) of via de website

Inloggen geregistreerde gebruikers

U bent hier

Data vergaderingen

De vergaderingen van het Bewonersplatform Rijkerswoerd in 2017 zijn op:

maandag 20 februari, 22 mei, 11 september, en 20 november. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Alle vergaderingen om 20.00 uur in Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44.

De vergaderingen van de agendacommissie zijn op:

24 appril, 19 juni, 28 augustus, 9 oktober, 13 november en 18 december. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Aanvragen voor financiële bijdragen moeten eerst door de agendacommissie worden besproken, voordat deze voorstellen in het bewonersplatform tot besluitvorming kunnen komen.

Contact en informatie:  bprijkerswoerd@gmail.com

 

Volg ons op

Wijkagenda

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p.a. De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl