Een Kunstcafé 55+ in onze wijk?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Kunstbedrijf Arnhem is op zoek naar vrijwilligers die mee willen gaan helpen met het opzetten en draaiend houden van een Kunstcafé 55+ in de wijk. Het Kunstcafé is voor veel ouderen al een begrip in Arnhem, elke laatste donderdagochtend van de maand in restaurant Momento in Rozet, en dat concept willen we nu uitrollen over de stad.
Kernwoorden: ontmoeting, kunst en cultuur met kwaliteit, meedoen, vervolg (Kunstcafé on Tour, Kunstcafé college (korte cursussen en workshops).
 
Heeft u interesse?
We gaan vrijwilligers die belangstelling hebben voor de combinatie kunst/cultuur en ouderen begeleiden bij het opzetten van het Kunstcafé 55+ in hun wijk. De begeleiding houdt in dat we ze in 2 bijeenkomsten gaan vertellen wat het inhoudt, laten ontdekken waar ze het liefst voor worden ingezet,  en hen vooral door vrijwilligers die al langer worden ingezet voor deze activiteit laten begeleiden. Daarna gaan we gezamenlijk de inhoud en invulling  van het eerste Kunstcafé in hun wijk vormgeven. De bedoeling is dat ze, met een steuntje in de rug vanuit Kunst 55+ , het Kunstcafé daarna zelf gaan draaien. We zullen ook een link leggen naar de kwetsbare ouderen in de wijk, om hen te stimuleren naar het Kunstcafé te komen. Dat doen we in samenwerking met SWOA.
Voor de invulling doen we suggesties, maar zullen met name zoeken naar kunstenaars en kunstaanbieders in de betreffende wijk en/of aansluiten bij evenementen in de wijk op het gebied van Kunst en Cultuur.
 
U kunt contact opnemen met Ineke Tegelaar of Olga Lozeman, 
Kunstbedrijf Arnhem
T: 0031-(0)6-83173418   0031-(0)26-3272319   
Rozet Arnhem, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem

Volg ons op

Wijkagenda

Er zijn momenteel geen agendaberichten.

Plaats zelf

Contact

Rijkerswoerd.info is een wijkwebsite van de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De website wordt beheerd door Wijkvereniging Rijkerswoerd.

Wijkvereniging Rijkerswoerd
p/a De Pas 44
6836 BK Arnhem
E-mail: wijkrijkerswoerd@gmail.com

Redactieadres:
E-mail:
redactie.rijkerswoerd
@gmail.com

Wijkkrant

Het Woerdje is de wijkkrant van en voor Rijkerswoerd.
Op de colofonpagina vindt u de verschijningsdata.
Kopij en informatie kunt u sturen naar:
redactiehetwoerdje@live.nl.
Voor adverteren mail naar:
vormgevingwoerdje@kpnmail.nl